Kirkekor

Når man har bestået optagelsesprøven efter deltagelse i korskolen, er man en del af kirkekoret. Koret synger til alle gudstjenester og kirkelige handlinger bortset fra begravelser og bisættelser.

Koristerne fører an i salmesangen, korsvar og den sungne trosbekendelse. Nogle af de ældste - og modigste - står på skift for at læse indgangs- og udgangsbøn. Undertiden synger koret introitus og exitus, og ved særlige lejligheder synger de en motet efter prædikenen.

Mindst én gang om året medvirker de ved koncerter, og især julekoncerten ser vi frem til. Her er plads til solooptræden, flerstemmige satser, og der udvides gerne med bonuskor bestående af et par lokale tenorer og basser.

Hvis gudstjenesten rykkes andre steder hen end kirkerummet, bruger vi gerne salmedans og passende bevægelser til deres selvstændige satser.