Råsted Kirke

Smukt og åbent i landskabet ved Lilleåen ligger Råsted Kirke og byder velkommen i sognet. Her kommer sognet beboere i sorg og i glæde, som de har gjort det i små tusinde år.

Kirken er bygget i 1100-tallet, tårn og våbenhus er fra ca. 1490. I sin udformning og udsmykning er kirken enkel og harmonisk. Fremhæves skal især den høje, elegante korbue og det smukke sildebensmønstrede rødstensgulv.

Under prædikestolen står en jernbunden egetræskiste, muligvis fra 1600-tallet.

Bagest i kirken finder man præste- og degnestolene. I degnestolen har løbedegnen fordrevet tiden med at snitte i bordpladen; endnu i dag ser man en adelsmand med kårde og ridepisk, nogle forbogstaver og et par årstal.

Råsted Kirke har et velklingende orgel og en god akustik, der gør den velegnet og ofte brugt til pastoratets kirkekoncerter.

Altertavlen er af nyere dato, malet i 2014 af kunstneren Paul M. Cederdorff. Den er udformet over den klassiske tekst fra Markusevangeliet kap. 10 v. 13-16, hvor Jesus siger: "Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres".

Det centrale i Cederdorffs kristendomsforståelse er budskabet om Guds uforbeholdne tilgivelse og modtagelse af ethvert menneske. Derfor har han valgt at portrættere Kristus som en lysende figur, der med åbne arme træder ud af gravhulens mørke, kommer os i møde og tager imod os.

 

 

Idom Kirke

Idom Kirke er beliggende på et bakkedrag smukt ned til Idom Å. Den er placeret meget centralt i sognet og har i mere end 800 år været dets samlingspunkt. Kirken er formodentlig opført i slutningen af 1100-tallet og bestod dengang af de nuværende skib og kor. Senere, sandsynligvis omkring år 1500, kom tårnet og våbenhuset til.

Kirken er meget harmonisk og smukt proportioneret. Tolv i farven fint afstemte sten danner korbuen, samme antal og farver i alterets forside.

Alteret er fra 1787. Året forinden, efter en vielse Allehelgenssøndag 1786, brændte tavlen - ifølge kirkebogens optegnelser fordi degnen, Christen Nødskov, havde været uforsigtig med alterlysene. Bag på tavlen kan man læse et sørgmodigt vers om hændelsen.

Nødskov gjorde dog sit for at læge såret. Han havde en fortid som snedker og billedskærer i Holstebro og skabte den eksisterende tavle med udstrakt genbrug af dele fra den gamle altertavle.

På kirkegården ved tårnet finder man flyvergraven. Her begravedes syv unge mænd, seks canadiere og en nordirer, som mistede livet ved et flystyrt, der fandt sted på en mark i den sydøstlige del af sognet den 15. oktober 1944. Korset bag gravstenene er fremstillet af en vragrest fra flyet.