Fra vugge til grav

Her kan du læse om, hvad du skal gøre i forhold til fødsel, dåb, konfirmation, vielse og dødsfald i Idom-Råsted sogn.

Fødsel

Umiddelbart efter fødslen registreres barnet i cpr-systemet af en kordegn eller den kirkebogsførende sognepræst.

Hvis forældrene ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal de inden for 14 dage efter fødslen udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Det gøres på www.borger.dk

Dåb/navngivning

Et barn skal navngives senest seks måneder efter fødslen. Dette foregår på www.borger.dk eller ved at barnet bliver døbt. Dato for dåben aftales med præsten.

Konfirmation

I Idom-Råsted holder vi konfirmation Store Bededag. Konfirmanderne kommer fra Idom-Råsted Skole og  begynder konfirmationsforberedelsen i august.

Vielse

Tid og dato aftales med sognepræsten. Før vielsen skaffes en prøvelsesattest ved at udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk

Prøvelsesattesten må maksimalt være fire måneder gammel ved vielsen.

 

 

Dødsfald

Meddeles til kirkekontoret eller sognepræsten. Tidspunkt for begravelse eller bisættelse aftales - evt. via bedemanden - ligeledes med kirkekontoret eller sognepræsten.