Fødsel

Når et barn bliver født, skal fødslen anmeldes. Umiddelbart efter fødslen opretter jordemoderen en digital fødselsanmeldelse, der sendes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor. På baggrund af fødselsanmeldelsen registreres barnets fødsel i den elektroniske kirkebog og i folkeregistret. Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen til kirkekontoret. Det sker digitalt via borger.dk.

Omsorgs- og ansvarserklæring

Hvis forældrene ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed over deres barn, skal de inden for 14 dage efter fødslen udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Det gøres på borger.dk.