Du er her: 

Vielse

Ønsker I at blive gift eller få en kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab eller registreret partnerskab skal I henvende jer til kirkekontoret for at aftale et tidspunkt. Alle, som bor i Idom-Råsted sogn, eller som har særlig tilknytning til kirken, har ret til at blive gift i Idom-Råsted Kirker; dog skal mindst én af jer være medlem af folkekirken.

Inden vielsen kan finde sted, skal I have en såkaldt prøvelsesattest, der rekvireres på borger.dk. Attesten må ikke være mere end 4 måneder gammel, når vielsen finder sted. Prøvelsesattesten afleveres til kirkekontoret sammen med jeres dåbsattester, når det er blevet aftalt, hvornår vielsen finder sted.